Στοιχεία Επικοινωνίας

«Hotel Acropol», Αγίων Αποστόλων 4 Πάργα, Ελλάδα, 48060

 

Τηλ.: 26840.31833
Fax: 26840.31834
 

(MHTE) : 0623K012A0014501

Κρατήσεις:
Τηλ. 26840.31833
Χειμερινό τηλ. 26840.31515

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ευρωπαϊκό έμβλημα Ελληνική δημοκρατία ΕΣΠΑ 2007-2013